Články

Filter
Bratislava Informatizácia Mestská polícia Programovanie Právo Rudolf Kusý Rusko Stavebný úrad kino
 • 23. 10. 2022

  Rozpočet je jedným z najdôležitejším dokumentom o mestskej časti a o jej ekonomických parametroch hovorí takmer všetko.

  Rudolf Kusý Bratislava
 • 13. 10. 2022

  Pokračovanie článku o tom, ako fungoval miestny úrad za Rudolfa Kusého. Teraz o druhej osobe úradu, prednostovi.

  Rudolf Kusý Bratislava
 • 11. 10. 2022

  Článok o tom, ako starosta riadil Nové Mesto. Úvod a prvé zmeny vo vedení stavebného úradu.

  Rudolf Kusý Bratislava
 • 10. 10. 2022

  Bol vlak v pohybe? Bola nálož v nákladnom automobile idúcom po moste? Krátka analýza explózie na Krymskom moste.

  Rusko
 • 27. 9. 2022

  Tipy na tri filmy, ktoré som videl síce už dávnejšie, ale aj tak na ne neviem zabudnúť a často na ne spomínam.

  kino
 • 25. 9. 2022

  V Dagestane prebiehajú nepokoje proti mobilizácii.

  Rusko
 • 24. 8. 2022

  O už zastavenom trestnom stíhaní kandidáta na primátora.

  Bratislava Rudolf Kusý
 • 15. 5. 2022

  Krátke zamyslenie nad lehotami pred začatím trestného stíhania z pohľadu občana a policajta.

  Právo
 • 2. 4. 2022

  Povzdych nad stavom informatizácie a o tom, čo všetko musí človek spraviť, keď dostane elektronicky podpísaný dokument.

  Informatizácia
 • 2. 4. 2022

  O dôležitosti a význame otázky „prečo?“ v práci programátora.

  Programovanie
 • 21. 6. 2021

  Plán na výstavbu bytoviek na Kolibe pri škole majú dlhú históriu. V tomto článku sa, tak ako to bolo pravidlom aj v tých minulých, pokúsim zosumarizovať a prezentovať fakty, o ktorých si myslím, že by ich mala poznať verejnosť.

  Bratislava Stavebný úrad
 • 7. 5. 2021

  Už niekoľko mesiacov sa píše o možnom zániku či radikálnej prestavbe Istropolisu. Kto stojí za touto snahou, aké sú jeho vzťahy a prepojenia na novomestský stavebný úrad a prečo hrozí v konaní konflikt záujmov?

  Bratislava Stavebný úrad
 • 20. 10. 2020

  Mestská polícia, mnohými nenávidená a kritizovaná organizácia. Niektorí kritizujú to, že „mestskí policajti len dávajú papuče“, iní však namietajú, že činnosť príslušníkov mestskej polície je takmer neviditeľná a nedostatočná. O jednom konkrétnom prípade pre mňa nepochopiteľného chovania príslušníkov mestskej polície je aj tento článok: o tom, ako kvôli jednému slovu prehlasujú dopravné značky za neplatné…

  Bratislava Mestská polícia
 • 30. 7. 2020

  We at Labyrinth Labs believe that ongoing movement towards to the cloud services and infrastructure with all technologies related to the infrastructure as a code are part of the expected evolution in this field. We are trying to use such technologies to provide better solutions on daily basis. In this blog post we describe why and how we use Terraform modules, how we publish them and how we are using GitHub actions for them.

  Programovanie
 • 2. 1. 2020

  Starostlivosť o verejné priestory a ich rozvoj, efektívne vynakladanie obecných financií a organizačné zabezpečenie obecných aktivít v mestskej časti, to sú jedny z hlavných úloh práce miestneho úradu. Na príklade rekonštrukcie (či revitalizácie) jedného detského ihriska je popísaných niekoľko problematických aspektov fungovania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: tvorba rozpočtu a jeho realizácia, či sľuby pred voľbami a ich plnenie po voľbách.

  Bratislava
 • 7. 11. 2019

  Už niekoľko mesiacov sa píše o možnom zániku či radikálnej prestavbe Istropolisu. Kto stojí za touto snahou, aké sú jeho vzťahy a prepojenia na novomestský stavebný úrad a prečo hrozí v konaní konflikt záujmov?

  Bratislava Stavebný úrad
 • 1. 11. 2018

  Stavebný úrad v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bude mať, možno, po niekoľkých rokoch vedúceho oddelenia. Článok o tom, čo vypísaniu výberového konania predchádzalo a čo ho sprevádza.

  Bratislava Stavebný úrad
 • 21. 9. 2018

  V Bratislave-Novom Meste je stavebný úrad už roky bez vedúceho zamestnanca. Ide o stav, ku ktorému by podľa platnej legislatívy vôbec nemalo dochádzať. V článku sa dozviete viac o súvisiacich zákonoch, o personálnej situácii na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o podozreniach z nezákonného postupu Miestneho úradu.

  Bratislava Stavebný úrad
 • 13. 8. 2018

  Otvorený list starostovi Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v ktorom píšem o jeho minuloročnej reklame na nefunkčných telefónnych búdkach počas jeho kamane na predsedu VÚC Bratislavského kraja.

  Bratislava Rudolf Kusý
 • 24. 7. 2018

  Po tom, čo som si v marci minulého roku na plote pozemku na Bratislavskej Kolibe všimol nápis „rekonštrukcia a dostavba“ a za plotom stojaci stavebný stroj, ktorý odhrýzal zo starého rodinného domu tehlu za tehlou, som sa začal o túto „rekonštrukciu a dostavbu“ zaujímať. Vtedy som ešte netušil, že sa tejto stavbe budem venovať ešte teraz, v júli 2018, že budem mať plný šanón infožiadostí, sťažností, rozhodnutí, podnetov… a že strávim dlhé hodiny a veľa večerov prípravou materiálov, návštevou a dopisovaním si s úradmi.

  Bratislava Stavebný úrad
 • 4. 7. 2018

  Výstavba na Kolibe v priebehu desaťročia veľmi negatívne ovplyvnila toto príjemné a vyhľadávané miesto. Miestni obyvatelia preto veľmi citlivo reagujú na akékoľvek investorské zámery v ich okolí. Snahy o výstavbu bytových domov vyčnievajúcich medzi rodinnými domami sú vnímané ako devastácia lokality a neúmerný nárast dopravy v porovnaní s dopravnou kapacitou ako katastrofa. O to horšie, keď je v prípade výstavby spochybňované samotné stavebné povolenie a jeho platnosť. Jednej z plánovaných bytoviek a prepojeniu zainteresovaných osôb sa venuje aj tento článok.

  Bratislava Stavebný úrad