Komunálne voľby 2022

V komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022, som dostal ponuku kandidovať za pravicovú koalíciu do mestského a miestneho zastupiteľstva. Po chvíli premýšľania som ju prial, zobral ju ako výzvu a možnosť podporiť kandidáta na primátora Martina Mlýneka.

Aké sú moje priority a čo by som chcel pre mesto a mestskú časť dosiahnuť?

Mojim hlavným cieľom je, aby Bratislava bola príjemným prostredím pre život a aby fungovala v prospech svojich obyvateľov i návštevníkov. Aby bolo mesto čisté, verejné priestory boli udržiavané a aby sme sa v ňom cítili bezpečne.

Mám možnosť poznať problémy mesta z pohľadu chodca, rodiča s kočíkom, cyklistu, vodiča či cestujúceho v hromadnej doprave. Uvedomujem si, že sa máme dobre a veľa vecí okolo nás funguje lepšie ako kedykoľvek v minulosti. Vidím však aj množstvo problémov, ktorých odstránením by sa naše životy zlepšili. Časti z nich sa dlhodobo venujem z pozície občana a verím, že získaním mandátu by som mohol rozšíriť svoje pole pôsobnosti.

Chcem aktívne načúvať všetkým obyvateľov Nového Mesta, ale aj iných mestských častí, prijímať od nich spätnú väzbu a prijímať také rozhodnutia, ktoré budú pre nich prospešné. V živote sa často stretávame so situáciou, keď želané riešenie problému jednej skupiny osôb vytvorí nový problém pre iných. Okrem načúvania sa preto budem snažiť aj o aktívnu diskusiu či vysvetľovanie rôznych postojov. Zhodnúť sa na všetkom síce nie je možné, no dohodnúť sa býva znakom dobrej spoločnosti.

Jedna vec ma na Bratislave mimoriadne trápi. Je mestom, kde sa strieda budovanie s následným úpadkom. Niečo je náročne vybudované, chvíľu to s nadšením používame, a potom to necháme dlhé roky chátrať, až kým je akákoľvek údržba nemožná a s veľkou slávou prichádza opätovné budovanie. Takýto prístup považujem za veľmi nezodpovedný a nehospodárny. Majetok mesta treba chrániť a zveľaďovať.

Kde kandidujem?

V prípade komunálnych volieb v Bratislave sa opakovane objavuje otázka kto koho môže voliť a kde kandidujú ktorí poslanci. To, čo existujúci systém robí neprehľadným a komplikovaným je to, že v skutočnosti si vyberáme kandidátov na štyri rôzne funkcie, a tento rok dokonca šesť.

Vo voľbách do miestneho zastupiteľstva kandidujem vo volebnom obvode č. 2, kde sa volia 6 poslanci spomedzi 17 kandidátov. Svoj hlas mi môžu dať obyvatelia s trvalým pobytom v tomto obvode zakrúžkovaním čísla 3 na volebnom lístku.

Vo voľbách do mestského zastupiteľstva kandidujem vo volebnom obvode č. 5, kde sa volia 4 poslanci spomedzi 33 kandidátov. Svoj hlas mi môžu dať obyvatelia s trvalým pobytom v celej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zakrúžkovaním čísla 4 na volebnom lístku.

Budem rád, ak mi svojim hlasom prejavíte dôveru.